top of page
Canada

კანადის ვიზა

კანადის  ონლაინ ვიზაზე განაცხადის გაკეთება, საჭირო დოკუმენტების მომზადება და კონსულტაცია შესაძლებელია ვიზასერვისის სავიზო მომსახურების  სააგენტოს   მეშვეობით:

მისამართი:  თბილისი, ივ ჯავახიშვილი N1

ტელეფონი: (995 577) 69 41 69; ელ-ფოსტა: vservice.ge@gmail.com

როგორ ხდება ვიზაზე განაცხადის გაკეთება ონლაინ რეჟიმში?

კანადის სახელმწიფოს არ აქვს საქართველოში საკონსულო განყოფილება, რის გამოც საქართველოს მოქალაეებს ვიზით უზრუნველყოფს კანადის  საკონსულო განყოფილება ანკარაში. ყველა აპლიკანტს შეუძლია განაცხადი გააკეთოს ონლაინ. საჭირო დოკუმენტების და სააპლიკაციო  ფორმის   გადაგზავნა ხდება ელექტრონულად საკონსულოში,რის შემდეგაც  დაელოდებით საკონსულოს გადაწყვეტილებას.  დადებითი პასუხის შემთხვევაში კანადის სავიზოცენტრის მეშვეობით  გადავაგზავნით თქვენს ორიგინალ პასპორტს საკონსულოში და რამოდენიმე კვირაში მიიღებთ ვიზიან პასპორტს უკან.

 

რა საბუთები მჭირდება ონლაინ განაცხადის  გაკეთებისას ?

ვიზის მისაღებად მნიშვნელოვანია თქვენი მყარ ფინასურ სოციალურ  კავშირებს თქვენს ქვეყანასთან და საზღვარგარეთ მოგაზურობის ისტორიას, შესაბამისად საჭიროა წარმოადგინოთ ის დოკუმენტები, რაც ზემოაღნიშნულ გარემოებეს გაამყარებს.
თქვენი მხრიდან რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

 • მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი და პირადობის მოწმობა, ასევე ძველი ვიზიანი პასპორტ(ებ)ი;

 • სამსახურის ცნობა დამსაქმებლისგან (ხოლო მათთვის ვინც ბიზნესს ფლობს - სამეწარემო რეესტრიდან ბიზნესის ამონაწერი );

 • ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერები ბანკიდან;

 • დანაზოგის ცნობა ბანკიდან;

 • დაოჯახებულთათვის ქორწინების მოწმობა, არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობები;

 • ელექტრონული ფოტო,   ბიომეტრიული 3,5 x 4,5 ზომებით. 

გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით, ასევე ვიზის კატეგორიის მიხედვით, შესაძლებელია სხვა დოკუმენტების წარდგენაც გახდეს საჭირო საკონსულოში. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ჩვენს  სპეციალისტთან.

 

 

რა ღირს  ვიზაზე განაცხადის გაკეთება?

საკონსულოს მოსაკრებელია  185  კანადური  დოლარი.

სავიზო   მომსახურების საფასური  ერთ აპლიკანტზე  390 ლარია  .

ჩვენი მომსახურების საფასური მოიცავს

 • კონსულტაციას დოკუმენტების მომზადებასთან  დაკავშირებით;

 • სააპლიკაციო ფორმის შევსებას;

 • ტურისტული პაკეტის შედგენას;

 • დოკუმენტების თარგმნა დამოწმებას;

 • სავიზო განაცხადის გადაგზავნას ელექტრონულად ანკარაში;

 

ვიზის მიღების რა შანსი მაქვს?

წინასწარ რთულია განისაზღვროს, რამდენად აქვს ვიზის მიღების ას პროცენტიანი შანსი აპლიკანტს. თუმცა ეს ცალსახადაა დამოკიდეული თქვენს სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებზე თქვენს ქვეყანასთან. რაც მეტად შეძლებთ დაუმტკიცოთ კონსულს, რომ ხართ რეალიზებული თქვენს ქვეყანაში, ასევე სამომავლოდ კიდევ მეტად არის განვითარების საშუალება, მით მეტად გაიზრდება ვიზის მიღების ალბათობა. ვიზასერვისი დახმარები შესაძლებელია მაქსიმალურად მოხდეს თქვენი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება კონსულთან, რაც ცალსახად ზრის ვიზის მიღების შანსს.

ვიზასერვისი ვიზაზე გარანტიას თუ იძლევა?

ვიზის მიღებაზე გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადწყვეტილებაზე. თუმცა ვიზასერვისის გამოცდილი სპეციალისტები მაქსიმალურად შეეცდებიან სწორად მოახდინონ დოკუმენტების მომზადება საკონსულოსთვის, რათა კონსულთან მაქსიმალურად  წარმოჩინდეს თქვენი  დადებითი  მხარეები , რაც ვიზის მიღების ალბათობას ცალსახად გაზრდის.

ა ვადებში ხდება კანადის ვიზიტორის ვიზის გაცემა?

დოკუმეტების გადაგზავნის და საკონსულოს მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ, თქვენი განაცხადის განხილვა საკონსულოს მიერ ხდება საშუალოდ 2-3 თვის ვადაში. თუმცა ცალკეულ შემთხვევბში, შესაძლებელია განხილვის პერიოდი მეტი ხნითაც გაგრძლედეს. დადებითი პასუხის შემთხვევაში თქვენს ორიგინალ პასპორტს გადავაგზავნით ანკარაში კანადის საკონსულოში და ვიზიან პასპორტს მიიღებთ რამოდენიმენ კვირაში.

 

 

თუ გსურთ კანადის ვიზაზე განაცხადის გაკეთება დაგვიკავშირდით 

ნომერზე  577 69 41 69 

 • Facebook
bottom of page