top of page
აშშ

ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზა

რა არის ვიზა

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აშშ-ში გასამგზავრებლად მოეთხოვება აშშ-ს ვიზა პასპორტში, რომელიც თავის მხრივ გაცემულია იმავე სახელმწიფოს მიერ რომლის მოქალაქეც არის პიროვნება. აშშ-სს ვიზა გაიცემა ქ. თბილისში  აშშ-ს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ .

 

ვიზაზე განაცხადის გაკეთება, საჭირო დოკუმენტების მომზადება და კონსულტაცია სავიზო პროცედურებთან დაკავშირებით,  შესაძლებელია ვიზასერვისის  სავიზო მომსახურების სააგენტოს  მეშვეობით:
მისამართი:  თბილისი, ივ ჯავახიშვილი N1

ტელეფონი: (995 577) 69 41 69; ელ-ფოსტა: vservice.ge@gmail.com

 

რა პროცედურების გავლა გიწევთ  ვიზის განაცხადის გაკეთებისას და რა საბუთებია ამისათვის საჭირო?

საქართველოს მოქალაქეს აშშ-ს ვიზით უზრუნველყოფს, აშშ-ს საელჩოს საკონსულო განყოფილება თბილისში. ყველა აპლიკანტს შეუძლია პირადად გააკეთოს განაცხადი ვიზაზე, ან ისარგებლონ ჩვენი მომსახურებით , ჩვენთან შეგიძლიათ  გაიაროთ კონსულტაცია სავიზო საკითხებზე და პროცედურებზე, შეავსოთ სავიზო გგანაცხადის ფორმები, მოამზადოთ და თარგმნოთ სათანადო დოკუმენტები, მიიღოთ კვალიფიციური მომსახურება ჩვენს გამოცდილ ვიზა კონსულტანტთან. 

 

ვიზისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

ვიზის  მისაღებად მნიშვნელოვანია თქვენი მყარი სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირები თქვენს ქვეყანასთან . შესაბამისად საჭიროა წარადგინოთ  ის დოკუმენტები, რაც ზემოაღნიშნულ გარემოებბეს გაამყარებს.
 

თქვენი მხრიდან რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

 • მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი; ძველი პასპორტები თუ ფლობათ ასეთს.

 • სამსახურის ცნობა დამსაქმებლისგან (ხოლო მათთვის ვინც ბიზნესს ფლობს - სამეწარმეო რეესტრიდან ბიზნესის ამონაწერი.)

 • ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერები ბანკიდან;

 • სასურველია დანაზოგის შესახებ ცნობა ბანკიდან;

 • დაოჯახებულთათვის ქორწინების მოწმობა არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობები;

 • საკონსულოს მოსაკრებილის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი,

 

გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სხვა დოკუმენტების წარდგენაც გახდეს საჭირო საკონსულოში. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ჩვენს სავიზო კონსულტანტთან.

 

რა ღირს  ვიზაზე განაცხადის გაკეთება?

საქმიანი/ტურისტული B1 B2 , ასევე სასწავლო ვიზის მოსაკრებლი ამჟამად არის185  დოლარი. (მოსაკრებლის  ინვოისი იხილეთ აქ )   

ჩვენთან კი სავიზო   მომსახურების საფასური  ერთ აპლიკანტზე 180 ლარია  .

 

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • სავიზო პროცედურებთან  დაკავშირებით კონსულტაციას. 

 • გასუბრების ჩანიშვნას საკონსულოში.

 • საკონსულოს სააპლიკაციო ფორმის შევსებას.

 • ტურისტული პაკეტის მომზადება (სასტუმროს ჯავშანი )

 • ჩვენთან ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ დოკუმენტაციის თარგმნის   და დამოწმების სერვისით.

ვიზის მიღების რა შანსი მაქვს?

წინასწარ რთულია განისაზღვროს, რამდენად აქვს ვიზის მიღების ას პროცენტიანი შანსი აპლიკანტს. თუმცა ეს ცალსახადაა დამოკიდეული თქვენს სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებზე თქვენს ქვეყანასთან. რაც მეტად შეძლებთ დაუმტკიცოთ კონსულს, რომ ხართ რეალიზებული თქვენს ქვეყანაში, ასევე სამომავლოდ კიდევ მეტად არის განვითარების საშუალება, მით მეტად გაიზრდება ვიზის მიღების ალბათობა. ვიზასერვისი დახმარები შესაძლებელია მაქსიმალურად მოხდეს თქვენი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება კონსულთან, რაც ცალსახად ზრის ვიზის მიღების შანსს.

ვიზასერვისი ვიზაზე გარანტიას თუ იძლევა?

ვიზის მიღებაზე გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადწყვეტილებაზე. თუმცა ვიზასერვისის გამოცდილი სპეციალისტები მაქსიმალურად შეეცდებიან სწორად მოახდინონ დოკუმენტების მომზადება საკონსულოსთვის, რათა კონსულთან მაქსიმალურად  წარმოჩინდეს თქვენი  დადებითი  მხარეები , რაც ვიზის მიღების ალბათობას ცალსახად გაზრდის.

 

რა დრო სჭირდება აშშ-ს ვიზის გაცემას საკონსულოს მიერ?

კონკრეტული აპლიკანტებისათვის აშშ-ს ვიზის მიღების ვადები დამოკიდებულია აშშს  საკონსულოში არსებულ რიგებზე. აღსანიშნავია, რომ საკონსულოში გასაუბრების დღესვე ხდება ცნობილი, გაიცემა თუ არა აპლიკანტზე ამერიკის ვიზა.

 

თუ გსურთ აშშს ვიზაზე განაცხადის გაკეთება დაგვიკავშირდით 

ნომერზე  577 69 41 69

 • Facebook
bottom of page