top of page
ირლანდის ვიზა

ირლანდიის ვიზა

ირლანდიის ვიზა გაიცემა  ბულგარეთში, ქ. სოფიაში ჩრდილოეთ ირლანდიის  საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ. ხოლო ვიზისთვის საჭირო საბუთების გაგზავნა ხდება ფოსტის მეშვეობით.

ვიზაზე განაცხადის გაკეთება, საჭირო დოკუმენტების მომზადება და კონსულტაცია სავიზო პროცედურებთან დაკავშირებით,  შესაძლებელია   ''ვიზასერვისის''  სავიზო მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით:
მისამართი:  თბილისი, ივ ჯავახიშვილი N1

ტელეფონი: (995 577) 69 41 69; ელ-ფოსტა: vservice.ge@gmail.com

 

რა პროცედურების გავლა გიწევთ ვიზაზე განაცხადის გაკეთებისას და რა საბუთებია საჭირო?

ირლანდიის ვიზის მისაღებად  საჭიროა დოკუმენტაციის მომზადება  და ელქტრონული განაცხადის შევსება; შემდგომ დოკუმენტების და შევსებული სააპლიკაციო ფორმის გაგზავნა ფოსტის მეშვეობით ირლანდიის საკონსულოში.

 

ვიზისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ვიზის მიღებისათვის (Standard  visitor visa) ყველაზე მეტი ყურადღება ეთმობა თქვენს ფინასურ მდგომარეობას. თქვენს მყარ სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებს თქვენს ქვეყანასთან, ირლანდიის ვიზის მისაღებად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საბუთი იყოს წესრიგში ვინაიდან საკონსულო თქვენს მიერ მიწოდებული დოკუმენტების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას. 

 

საჭიროა შემდეგი საბუთები:

 • მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი, ასევე ძველი  პასპორტ(ებ)ი ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

 • სამსახურის ცნობა დამსაქმებლისგან (ხოლო მათთვის ვინც ბიზნესს ფლობს - სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერი ბიზნენის შესახებ);

 • ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერები ბანკიდან;

 • დანაზოგის შესახებ ცნობა ბანკიდან;

 • დაოჯახებულთათვის ქორწინების მოწმობა;

 • არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობის ასლები​

 • ბიომეტრიული ფოტო (2 ცალი)

 • კერძო ქონების არსებობის შემთხვევაში საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი

 

გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სხვა დოკუმენტების წარდგენაც გახდეს საჭირო საკონსულოში. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ჩვენს სავიზო კონსულტანტთან.

რა ღირს  ვიზაზე განაცხადის გაკეთება?

 1. სავიზო მოსაკრებელი 60 ევრო + 15 ევრო ბანკის გადარიცხვის საკომისიო

 2. სავიზო მომსახურება 350 ლარი 

 3. DHL გზავნილი ბულგარეთში ირლანდიის საკონსულოში 400 ლარია

 4. პასპორტის გამოთხოვის საფასური 400 ლარია

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 

 • სავიზო პროცედურებთან  დაკავშირებით  კონსულტაციას. 

 • აკონსულოს სააპლიკაციო ფორმის შევსებას

 • დოკუმენტაციის გაგზავნას საკონსულოში ფოსტის მეშვეობით

 • ტურისტული პაკეტის მომზადებას (სასტუმროს, ავიაბილეთის ჯავშანი )

 • ჩვენთან ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ დოკუმენტაციის თარგმნის და დამოწმების სერვისით.

ვიზის მიღების რა შანსი მაქვს?

წინასწარ რთულია განისაზღვროს, რამდენად აქვს ვიზის მიღების ას პროცენტიანი შანსი აპლიკანტს. თუმცა ეს ცალსახადაა დამოკიდეული თქვენს სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებზე თქვენს ქვეყანასთან. რაც მეტად შეძლებთ დაუმტკიცოთ კონსულს, რომ ხართ რეალიზებული თქვენს ქვეყანაში, ასევე სამომავლოდ კიდევ მეტად არის განვითარების საშუალება, მით მეტად გაიზრდება ვიზის მიღების ალბათობა. ვიზასერვისი დახმარები შესაძლებელია მაქსიმალურად მოხდეს თქვენი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება კონსულთან, რაც ცალსახად ზრის ვიზის მიღების შანსს.

ვიზასერვისი ვიზაზე გარანტიას თუ იძლევა?

ვიზის მიღებაზე გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადწყვეტილებაზე. თუმცა ვიზასერვისის გამოცდილი სპეციალისტები მაქსიმალურად შეეცდებიან სწორად მოახდინონ დოკუმენტების მომზადება საკონსულოსთვის, რათა კონსულთან მაქსიმალურად  წარმოჩინდეს თქვენი  დადებითი  მხარეები , რაც ვიზის მიღების ალბათობას ცალსახად გაზრდის.

 

რა ვადებში ხდება ვიზის განცხადზე პასუხის მიღება?

აპლიკაციის შევსების და საკონსულოში გაგზავნის შემდეგ   განხილვის ოფიციალური ვადაა 1 თვეა.

თუ გსურთ ირლანდიის ვიზაზე განაცხადის გაკეთება

დაგვიკავშირდით ნომერზე  577 69 41 69

bottom of page